Beugels

Beugels voor jongeren

De beste leeftijd voor de behandeling met een beugel is tussen de 11 en 15 jaar.

Het voordeel van een beugel op deze leeftijd is dat de groei van de kaak nog goed te beïnvloeden is.

Beugels voor volwassenen

Steeds meer volwassenen worden zich ervan bewust dat het nemen van een beugel tot de mogelijkheden behoort.

Wilt u rechte tanden maar wilt u niet met een zichtbare beugel lopen? Dan is een transparante beugel wellicht een mooie oplossing. Invisalign is het systeem wat wij daarvoor gebruiken. Wij kunnen u daar tijdens het eerste consult over informeren.

 Wanneer ook de stand van de kaken veranderd moet worden kan geen gebruik meer worden gemaakt van de groei. De behandeling lukt niet meer alleen met een beugel, maar zal dan gecombineerd moeten worden met een operatie bij de kaakchirurg.

Wij werken samen met de kaakchirurgen in het Bernhovenziekenhuis in Uden en zullen u gezamenlijk begeleiden tijdens dit behandeltraject.

Ortho Uden beeldmerk. De U van Uden staat in de O van Ortho

Vaste apparatuur

De vaste apparatuur bestaat uit plaatjes (brackets) die op de tanden en kiezen worden geplakt.

Door de brackets loopt een (veerkrachtige) draad. Wij gebruiken bij voorkeur metalen zelfligerende brackets, maar behandeling met tandkleurige (keramische) brackets is soms ook mogelijk.

Ortho Uden beeldmerk. De U van Uden staat in de O van Ortho

Activator

De activator is een uitneembare beugel die ook wel blokbeugel genoemd wordt. De groei van de onderkaak wordt hiermee gestimuleerd ten opzichte van de bovenkaak om zo een vergrote overbeet te corrigeren. Een activator werkt alleen tijdens de groei.

Ortho Uden beeldmerk. De U van Uden staat in de O van Ortho

Buitenbeugel

De officiële naam voor buitenbeugel is headgear. Een buitenbeugel kan uitstekend ruimte maken in de boventandboog en een klein beetje de groei van de bovenkaak remmen.

De buitenbeugel bestaat uit twee metalenbogen, één in de mond en één buiten om je gezicht.

Ortho Uden beeldmerk. De U van Uden staat in de O van Ortho

Plaat

Deze beugel bestaat uit een kunsthars plaat die tegen het gehemelte ligt met metaaldraden voor houvast. Je moet een plaat 24u per dag dragen tenzij de orthodontist iets anders met je afspreekt.

Ortho Uden beeldmerk. De U van Uden staat in de O van Ortho

Expansiebeugel

Een expansiebeugel (hyrax) zorgt ervoor dat de bovenkaak in heel korte tijd breder wordt. Twee keer per dag moet met een klein sleuteltje een schroefje worden aangedraaid door de patiënt zelf, waardoor de beugel, en dus ook de bovenkaak steeds een beetje breder wordt. 

invisalign logo

Invisalign®

Invisalign® is de bijna onzichtbare beugel om je gebit recht te zetten. Met behulp van 3D beeldvorming wordt het behandelplan van je gebit in beeld gebracht. De orthodontist heeft dit plan, van beginstand tot het gewenste eindresultaat, bepaald.

Ortho Uden beeldmerk. De U van Uden staat in de O van Ortho

Elastiekjes

Elastiekjes zijn niet echt een beugel, maar worden veel gebruikt in combinatie met een vaste beugel. Ze zorgen ervoor dat de boven- en onderkaak goed passend op elkaar worden geplaatst.

Om het beste resultaat te bereiken moeten de elastiekjes dag en nacht worden gedragen, dus ook met eten. 

Ortho Uden beeldmerk. De U van Uden staat in de O van Ortho

Retentie

Als de beugel eruit gaat worden gelijk op maat gemaakte draadjes (retentie spalken) achter het boven- en onderfront geplakt om te voorkomen dat tanden weer scheef gaan staan.

Het gebit blijft namelijk levenslang in beweging. Het advies is dan ook om de spalkjes levenslang te laten zitten, mits deze goed onderhouden worden.