Volwassenen

Orthodontie na het 18e levensjaar

Steeds meer volwassenen worden zich ervan bewust dat het nemen van een beugel tot de mogelijkheden behoort.

Wil je rechte tanden, maar wil je niet met een zichtbare beugel lopen? Dan is een transparante beugel wellicht een mooie oplossing. Invisalign is het systeem wat wij daarvoor gebruiken. Wij kunnen je daar tijdens het eerste consult over informeren.

Wanneer ook de stand van de kaken veranderd moet worden kan geen gebruik meer worden gemaakt van de groei. De behandeling lukt niet meer alleen met een beugel, maar zal dan gecombineerd moeten worden met een operatie bij de kaakchirurg.

Wij werken samen met de kaakchirurgen in het Bernhoven ziekenhuis in Uden en zullen je gezamenlijk begeleiden tijdens dit behandeltraject.

De belangrijkste redenen waarom volwassenen een afspraak maken bij de orthodontist, zijn:

  • ik heb scheve tanden en wil graag weten of hier iets aan gedaan kan worden;

  • ik heb een grote overbeet of een terugliggende of naar voren staande onder- of bovenkaak;

  • ik wil een brug of implantaten, maar enkele tanden staan hiervoor niet op de juiste plek;

  • ik mis tanden of kiezen en wil weten of het gat met een beugel gesloten kan worden;

  • ik bijt met mijn ondertanden tegen het tandvlees achter mijn boventanden en dat doet pijn;

  • ik bijt met mijn boventanden helemaal over mijn ondertanden heen en daardoor schaaft het tandvlees van mijn ondertanden af;

  • ik heb nog een tand in het verhemelte die nooit doorgekomen is;

  • ik heb een slechte tand of kies die niet te redden is, kan je de andere tanden misschien opschuiven;

  • ik klem of knars altijd heel hard met mijn tanden en daardoor heb ik pijn aan mijn kaken of slijten mijn tanden heel snel af;

  • ik heb last van snurken of slaapapneu (OSAS)

Ortho Uden beeldmerk. De U van Uden staat in de O van Ortho

Behandeling

Een orthodontische behandeling is een behandeling waarbij de stand van de tanden en eventueel ook de stand van de onder- en bovenkaak wordt veranderd.

Het doel hiervan is een goed functionerend en mooi uitziend gebit te verkrijgen. Dit wordt gedaan met beugels die krachten op de tanden en kaken uitoefenen.

Ortho Uden beeldmerk. De U van Uden staat in de O van Ortho

Kennismaking

De tandarts verwijst patiënten naar ons. Je krijgt van ons een oproep voor een eerste consult.

Tijdens het eerste consult geeft je je wensen aan en hoort de orthodontist graag waarom je een beugel wilt.
De orthodontist beoordeelt je gebitssituatie en laat je weten of een behandeling zinvol is.

Ortho Uden beeldmerk. De U van Uden staat in de O van Ortho

Jongeren

Orthodontie tot 18 jaar

Bij kinderen kan de orthodontist gebruikmaken van de groei van het gebit en de kaken, daardoor kunnen veel afwijkingen in de stand van het gebit, maar ook in de groei van de kaken gecorrigeerd worden.

Ortho Uden beeldmerk. De U van Uden staat in de O van Ortho

Volwassenen

Orthodontie na het 18e levensjaar

Steeds meer volwassenen worden zich ervan bewust dat het nemen van een beugel tot de mogelijkheden behoort.

Wil je rechte tanden, maar wil je niet met een zichtbare beugel lopen? Dan is een transparante beugel wellicht een mooie oplossing.

Ortho Uden beeldmerk. De U van Uden staat in de O van Ortho

Risico’s

Iedere behandeling brengt risico’s met zich mee. Voor een orthodontische behandeling zijn deze over het algemeen gering en zelden een reden om niet tot behandeling over te gaan.

Mocht de orthodontist dit anders inschatten dan zal hij je hier zeker over informeren.