Jongeren

Orthodontie tot 18 jaar

Bij kinderen kan de orthodontist gebruikmaken van de groei van het gebit en de kaken. Daardoor kunnen veel afwijkingen in de stand van het gebit, maar ook in de groei van de kaken gecorrigeerd worden.

In het algemeen wordt eerst de afwijkende kaakstand gecorrigeerd en vervolgens de afwijkende tandstand. In totaal duurt dit tussen de 2- 2,5 jaar afhankelijk van de grootte en soort van de afwijking.

De beste leeftijd om met een behandeling te beginnen ligt rond de 12 jaar.

Gemiddeld wordt bij jongens iets later begonnen dan bij meisjes. Dat heeft te maken met de gebitsontwikkeling en gelaatsgroei die bij jongens trager verlopen dan bij meisjes.

Bij een goede diagnostiek en behandelingsplanning hoort ook een juiste keuze van het aanvangstijdstip van de behandeling. Dit zal de orthodontist tijdens het eerste consult bepalen

Ortho Uden beeldmerk. De U van Uden staat in de O van Ortho

Behandeling

Een orthodontische behandeling is een behandeling waarbij de stand van de tanden en eventueel ook de stand van de onder- en bovenkaak wordt veranderd.

Het doel hiervan is een goed functionerend en mooi uitziend gebit te verkrijgen. Dit wordt gedaan met beugels die krachten op de tanden en kaken uitoefenen.

Ortho Uden beeldmerk. De U van Uden staat in de O van Ortho

Kennismaking

De tandarts verwijst patiënten naar ons. Je krijgt van ons een oproep voor een eerste consult.

Tijdens het eerste consult geeft je je wensen aan en hoort de orthodontist graag waarom je een beugel wilt.
De orthodontist beoordeelt je gebitssituatie en laat je weten of een behandeling zinvol is.

Ortho Uden beeldmerk. De U van Uden staat in de O van Ortho

Jongeren

Orthodontie tot 18 jaar

Bij kinderen kan de orthodontist gebruikmaken van de groei van het gebit en de kaken, daardoor kunnen veel afwijkingen in de stand van het gebit, maar ook in de groei van de kaken gecorrigeerd worden.

Ortho Uden beeldmerk. De U van Uden staat in de O van Ortho

Volwassenen

Orthodontie na het 18e levensjaar

Steeds meer volwassenen worden zich ervan bewust dat het nemen van een beugel tot de mogelijkheden behoort.

Wil je rechte tanden, maar wil je niet met een zichtbare beugel lopen? Dan is een transparante beugel wellicht een mooie oplossing.

Ortho Uden beeldmerk. De U van Uden staat in de O van Ortho

Risico’s

Iedere behandeling brengt risico’s met zich mee. Voor een orthodontische behandeling zijn deze over het algemeen gering en zelden een reden om niet tot behandeling over te gaan.

Mocht de orthodontist dit anders inschatten dan zal hij je hier zeker over informeren.